Logo

Bvb: 24-01-2018
Bvb: 24-01-2018
Selecteer periode

Den Hoorn: Loodsendorp

 

 

Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar Den Hoorn en de zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De band is er al sinds 1398, het jaar waarin een oorlog woedde tussen Holland en Friesland en de zuidelijker gelegen voorloper van het huidige dorp Den Horn werd verwoest. Hoornders vluchten naar het Clijf en bouwden daar hun nieuwe dorp.Er woonden vissers, boeren, walvisvaarders en veel loodsen. Die brachten in de 17de, 18de en 19de eeuw schepen die voor anker hadden gelegen veilig het Marsdiep in. Ze kozen positie op het 24 meter hoge Loodsmansduin, vanwaar ze een prima uitzicht hadden over zee en hun potentiële klandizie. Hun gezinnen bewoonden de loodshuisjes met het kenmerkende houten bovenschot. In de statige Herenstraat woonden veel ‘grootschippers’. Nummer 53 was de woning van Arie Cornelisz. Lap, die in 1848 met prins Hendrik en prins Alexander naar Madeira voer.Achter de geveltjes schuilt de rijke geschiedenis van het loodsendorp, die wordt onthuld door bordjes met uitleg. De leukste manier om Den Hoorn te leren kennen is dan ook een tochtje langs de oude panden aan de hand van de wandel- en fietsroute ‘Historisch Erfgoed Den Hoorn’.Klif is het oudste deel van Den Hoorn. De naam verwijst naar de hoge stuwwal waarop een groot deel van het dorp is gebouwd. Klif 9 is bewoond geweest door strandjutter Kees Boon, de man naar wie het populaire Texelse drankje Kees Boontje is genoemd. Het verhaal gaat dat Boon het recept kreeg van een drenkeling die hij had gered.Op de gevel van het fotogenieke Hoornder kerkje staat 1646, maar dit jaartal verwijst naar een verbouwing. Het gebouw dateert al van 1425. Door de aanwezigheid van een theater(restaurant), eens per twee jaar een huiskamercabaretfestival, ateliers en een kunstfestival, heeft Den Hoorn zich tot Texels cultuurdorp uitgeroepen.